Jak często należy dokonywać badań technicznych?

Kwestie przeprowadzania badań technicznych i tego, jak często oraz kto musi je wykonywać, reguluje art. 81 ustawy prawo o ruchu drogowym. Warto zwrócić uwagę, że prawo mówi o obowiązkowych okresowych badaniach technicznych, badaniach dodatkowych oraz badaniach, co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu.

Okresowe badanie techniczne – jak często je przeprowadzać?

Wszystkie pojazdy, uczestniczące w ruchu drogowym, podlegają badaniom technicznym. Z reguły wykonuje się je raz na 12 miesięcy. Wyjątkiem są fabrycznie nowe pojazdy, zakupione w salonie, które muszą przejść obowiązkowe badanie dopiero po 3 latach od daty pierwszej rejestracji, następnie po upływie 2 lat. Gdy minie 5 lat użytkowania pojazdu, techniczne badania przeprowadza się corocznie.

Auta z instalacją gazową muszą być sprawdzane raz do roku bez względu na ich wiek. Takie same wymagania są stawiane taksówkom, pojazdom uprzywilejowanym, do nauki jazdy czy autom typu „SAM”. Co 6 miesięcy z kolei przeprowadza się badania techniczne autobusów.

Jak często przeprowadza się dodatkowe badania techniczne?

Dodatkowe badania są konieczne, gdy auto ulegnie poważnemu wypadkowi lub gdy zostanie ono skierowane na badania przez funkcjonariusza policji po stwierdzeniu, że stan techniczny zagraża uczestnikom ruchu. Dodatkowe badania są przeprowadzane, jeśli podczas podstawowego badania zostaną wykryte nieprawidłowości i poważne usterki. Po montażu instalacji LPG lub dokonaniu istotnych zmian konstrukcyjnych również konieczna jest wizyta na stacji kontroli pojazdów w celu przeprowadzenia badań dodatkowych. Jeśli istnieje podejrzenie, że dane techniczne pojazdu nie są zgodne ze stanem rzeczywistym, pojazd może być skierowany na dodatkowe badania. Takim badaniom podlegają również pojazdy wyposażone w blokadę alkoholową.

Myjnia