Na czym polegają przeglądy rejestracyjne?

Zgodnie z art. 81 ustawy prawo o ruchu drogowym praktycznie każdy pojazd, który porusza się po polskich drogach, musi przechodzić kontrole i badania techniczne. Przegląd rejestracyjny to cykliczne, obowiązkowe sprawdzenie stanu technicznego pojazdu. Obowiązek ten obejmuje pojazdy o dmc nieprzekraczającej 3,5 ton, motocykle, motorowery, ciągniki, przyczepy, autobusy i busy, służące do przewozu osób. Każdy z rodzajów pojazdów ma określony przepisami czas, w którym powinien przejść przegląd rejestracyjny.

Jak przebiega przegląd rejestracyjny?

Wybierając się na przegląd techniczny, należy obowiązkowo pamiętać o dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu. Przeglądu może dokonać jedynie uprawniony mechanik – diagnosta w stacji kontroli pojazdów, która ma odpowiednie pozwolenia i certyfikaty. Kontrola jest przeprowadzana przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przestrzegania norm prawnych, dotyczących ochrony środowiska. Diagnosta dokonuje oceny technicznej pojazdu pod względem występowania usterek. Im poważniejsza usterka, tym większe ryzyko braku pozytywnej oceny. Negatywny wynik przeglądu może się wiązać nawet z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.

Co jest sprawdzane w czasie przeglądu rejestracyjnego?

Podczas przeglądu sprawdza się między innymi:

  • zgodność numeru VIN z dokumentacją;
  • układy hamulcowe i amortyzacji;
  • oświetlenie pojazdu i ogumienie;
  • szczelność układu wydechowego;
  • poziom emisji spalin;
  • działanie wycieraczek i spryskiwaczy;
  • stan techniczny nadwozia i możliwe wycieki płynów eksploatacyjnych.

Kontroli podlega również dodatkowe wyposażenie. Konieczne jest okazanie świadectwa legalizacji montażu dodatkowych podzespołów i wszelkich instalacji, które nie są oryginalnie zamontowane przez producenta, np. LPG czy haki holownicze.

Myjnia