Kiedy trzeba zgłosić się do stacji kontroli pojazdów?

Obowiązkową wizytą na stacji kontroli pojazdów jest ta związana z przeprowadzeniem obligatoryjnych okresowych badań technicznych, które należy wykonywać zasadniczo co 12 miesięcy (z niektórymi wyjątkami określonymi w art. 81. ustawy – prawo o ruchu drogowym). Kiedy jeszcze należy udać się do stacji kontroli?

Badanie przed rejestracją auta w Polsce

Samochody sprowadzane do Polski z zagranicy muszą zostać zarejestrowane, a zanim to nastąpi konieczne jest przejście przeglądu rejestracyjnego, nawet jeśli pojazd ma aktualne badania z innego kraju. Po stwierdzeniu przez diagnostę, że auto spełnia wymogi poruszania się po polskich drogach, można dokonać pierwszej rejestracji w urzędzie komunikacji.

Badania dodatkowe zlecone

Rodzajów sytuacji, w których konieczne są dodatkowe badania techniczne pojazdu, jest kilka. Wśród nich warto wymienić:

  • skierowanie na badania przez funkcjonariusza policji drogowej lub starostę (w razie przypuszczenia, że auto nie spełnia warunków technicznych lub zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego),
  • badanie auta po wypadku, w którym uszkodzone zostały istotne elementy nośne konstrukcji nadwozia/podwozia,
  • badanie pojazdu, który będzie używany jako taksówka lub pojazd uprzywilejowany,
  • wyposażenie auta w blokadę alkoholową, tzw. alkolock.

Montaż dodatkowych instalacji

Do stacji kontroli pojazdów należy się również wybrać na dodatkowe badania po zamontowaniu haka holowniczego lub instalacji gazowej, która jest znaczną ingerencją w konstrukcję pojazdu. Badanie jest niezbędne również wtedy, gdy chcemy otrzymać świadectwo homologacji samochodu.

Rejestracja pojazdu zabytkowego

To także sytuacja, w której konieczne jest udanie się do stacji kontroli i przeprowadzenie właściwych badań technicznych, umożliwiających poruszanie się zabytkowym pojazdem.

Myjnia